Medical Ear Piercing

Öronhåltagning är ett medicinskt ingrepp och därför finns det all anledning att göra det riktigt.

Medical Navel Piercing

Navelpiercing är ett medicinskt ingrepp och därmed förknippat med vissa risker. Därför är kraven stora på att navelpiercing verkligen utförs på ett aseptiskt och säkert sätt, samt att du som kund får rätt information.

Medical Nose Piercing

Näshåltagning är, precis som all annan piercing, ett medicinskt ingrepp. Därför finns det all anledning att se till att det görs riktigt.

Medicinska aspekter

Ingen föds med nickel- allergi. Nickelallergi är en kontaktallergi som kan utvecklas genom kontinuerlig kontakt med nickelhaltiga föremål, t. ex. blixtlås, knappar, mynt och smycken.

 

Mina barn vill ha hål i öronen. Jag har hört att öronhåltagning kan orsaka nickelallergi. Stämmer det?

Svar:

Öronhåltagningen som sådan kan inte orsaka nickelallergi. Det är materialet som en del örhängen är tillverkade av som kan orsaka nickelallergi. Alla håltagningsörhängen av metall kan innehålla nickel, mer eller mindre, även guld- och silverörhängen. De enda håltagningsörhängen som inte innehåller något nickel alls (=0 % nickel) är de som är gjorda av Medicinsk Plast. Därför rekommenderar vi att dina barn får ta hål i öronen med Medicinsk Plast.

Läs mer svar bland de vanligaste frågorna