Medical Ear Piercing

Öronhåltagning är ett medicinskt ingrepp och därför finns det all anledning att göra det riktigt. Blomdahl Medical Ear Piercing är utvecklat utifrån medicinska aspekter, med modern teknik och säkra material. Med Blomdahl Medical Ear Piercing tar öronhåltagning ett stort steg framåt – öronhåltagning på ett säkrare sätt.

Blomdahl Medical Ear Piercing – säkrare och enklare än någonsin!

1.Steril kassett med örhänge och lås till en håltagning
1.Steril kassett med örhänge och lås till en håltagning
2. Spänn instrumentet
2. Spänn instrumentet
3. Sätt den sterila kassetten på instrumentet
3. Sätt den sterila kassetten på instrumentet
4. Lyft av skyddskåpan
4. Lyft av skyddskåpan
 
5. Utför håltagningen
5. Utför håltagningen
6. Sätt tillbaka skyddskåpan på den använda kassetten
6. Sätt tillbaka skyddskåpan på den använda kassetten
7. Tag av den inkapslade kassetten och kasta den i en avfallsbehållare
7. Tag av den inkapslade kassetten och kasta den i en avfallsbehållare
8. Det färdiga resultatet
8. Det färdiga resultatet
 
OBS! Detta är en förkortad version av hur man tar hål i öronen.
 

Maximal Hygien!

Den sterila, inkapslade kassetten ger maximalt infektionsskydd. Den del av instrumentet som på en gammaldags håltagningspistol griper om örsnibb efter örsnibb, på kund efter kund…. har ersatts av en steriliserad INKAPSLAD ENGÅNGSKASSETT.

Maximal Hygien!
 
Den inkapslade engångskassetten för håltagning.
Den inkapslade engångskassetten för håltagning.
Denna INKAPSLADE ENGÅNGSKASSETT innehåller ett sterilt håltagnings-örhänge och ett sterilt lås till en håltagning (inte till två som i många andra system). Kunden kan vara helt säker på att denna sterila engångskassett används endast till honom/henne och inte till någon annan kund. Maximalt skydd för den som får hål i örat!

Efter öronhåltagningen kapslas den förbrukade KASSETTEN in med en SKYDDSKÅPA innan den kastas. Denna SKYDDSKÅPA omsluter alla delar av KASSETTEN som har varit i kontakt med, eller i närheten av kundens öra. För den som utför håltagningen betyder detta att risken att komma i kontakt med kontaminerat material minimeras. Maximalt skydd för den som utför håltagningen!

 

Bästa läkningen!

Håltagningsörhängena i Blomdahl Medical Ear Piercing är inte bara vackra smycken – de är också utformade för att hålet skall läka på bästa sätt. De skiljer sig från “vanliga” örhängen på följande punkter:

  • Endast medicinska och hudvänliga material används. Därmed minimeras risken för allergiproblem.
  • De är mycket små och lätta. Medical Plastic håltagningsörhängen väger bara 1/5 av de traditionella håltagningsörhängena i stål.
  • Låset sitter alltid längst ut på örhänget. Därmed kommer luft till det nytagna hålet, vilket är viktigt för en bra läkning.
  • Låset kapslar in örhängets vassa spets så att inte spetsen irriterar eller skadar huden.
  • Örhänget är lite tjockare än vanliga örhängen. Det minskar risken för att det känsliga nytagna hålet skadas vid byte till andra örhängen efter läkningsperioden.
  • Örhänget finns i två längder.
 

Många barn vill ha hål i öronen!

Allt fler barn tar hål i öronen, och det sker i allt tidigare åldrar. Det gäller inte bara flickor, utan även pojkar. Därför har Blomdahl Medical utvecklat produkter som är speciellt lämpliga för öronhåltagning på barn.

NYHET!

Medical Plastic Daisy – barnens nya favoriter!

Många barn vill ha hål i öronen
 

Medical Plastic – 0% nickel

Medicinsk plast är världens enda material för öronhåltagning med 0% nickel. Med ren, medicinisk plast kan du vara säker på att inte utsättas för någon nickel överhuvudtaget. Rekommenderas för barn och vuxna som vill vara absolut säkra på att inte utveckla nickelallergi under läkningsperioden.

 

Golden Medical Plastic & Silver Medical Plastic.

Nu äntligen finns det håltagningsörhängen i guld & silver, men med garanterat 0% nickel. Golden & Silver Medical Plastic är tillverkade i samma hudvänliga, medicinska plast som våra Medical Plastic håltagningsörhängen. Det gör dem till det naturliga valet för barn som vill ha guld- eller silverörhängen.
Golden Medical Plastic är förgyllda med 24K guld, medan Silver Medical Plastic är ytbelagda med den exklusiva ädelmetallen rodium. Förgyllningen/rodieringen täcker bara den synliga delen, d v s den del av örhänget som inte ligger än mot örat. Det är bara den hudvänliga, rena medicinska plasten som kommer i kontakt med örat.

Golden & Silver Medical Plastic - 0% nickel
Golden & Silver Medical Plastic – 0% nickel
 
Håltagningsörhängen i ren medicinsk titan

Håltagningsörhängen i ren medicinsk titan

Titan – den hudvänliga metallen för öronhåltagning! Vi använder ren homogen titan av medicinsk kvalitet p g a dess mycket hudvänliga egenskapar. Silver Titanium är ytbelagd med den exklusiva ädelmetallen rodium. Golden Titanium är förgylld med 18K guld. Detta rodium/guld täcker bara den synliga delen av smycket, d v s den del som inte ligger an mot örat. Det är bara det hudvänliga, rena, homogena titanmaterialet som kommer i kontakt med örat.

Skötselråd

När du har tagit hål med Blomdahl Medical Ear Piercing
skall du alltid få ett skriftligt skötselråd som vi har tagit fram tillsammans med våra medicinska rådgivare. De tre nyckel-
orden för problemfri läkning är RENT, TORRT & LUFTIGT.

Klicka här för att hämta hem skötselrådet för ear piercing

Skötselråd
 

Rengöring av det nytagna hålet

Rengöring av piercingen skall ske noggrant två gånger om dagen. Använd flytande tvål och rent rinnande vatten en gång om dagen, t ex i samband med dusch. Skölj därefter rikligt med rinnande vatten och torka med kleenex eller tops.
Kompletternade rengöring sker lämpligen med Blomdahl Piercing Aftercare rengöringsservetter. Väldigt praktiskt när man inte har tillgång till rinnande vatten. Blomdahl Piercing Aftercare rengöringsservetter finns att köpa när du tar hål

Piercing Aftercare rengöringsservetter - finns att köpa där du tar hål.
Piercing Aftercare rengöringsservetter
– finns att köpa där du tar hål.