Medical Navel Piercing

Navelpiercing är ett medicinskt ingrepp och därmed förknippat med vissa risker. Därför är kraven stora på att navelpiercing verkligen utförs på ett aseptiskt och säkert sätt, samt att du som kund får rätt information. Det är med denna utgångspunkt vi har utvecklat Blomdahl Medical Navel Piercing – utifrån medicinska aspekter, med modern teknik och säkra material. Äntligen finns en produkt som gör navelpiercingen enkel, hygienisk och skonsam.

 
Navel 1
Navel 2
Navel 3
Navel 4
 
Navel 5
Navel 6
Navel 7
Navel 8
 

Äntligen har navelpiercing blivit snabbt, sterilt och skonsamt

Allt som behövs för att utföra en navelpiercing ligger i ett sterilt engångskit. Det är utvecklat utifrån kunskap om aseptik, d v s teknik för att undvika överföring av smitta och infektion. Varje komponent och moment i Blomdahl Medical Navel Piercing är utformat för att minimera risken för infektion. Den vassa kanylen t ex. sitter väl inkapslad i kassetten och försvinner in i en kanylfångare i samband med piercingen – du behöver aldrig se kanylen.

 

Navelsmycke för bästa läkning

Med det unika, patentsökta navelsmycket i ren medicinsk titan underlättas läkning av navelpiercingen. För att en navelpiercing skall läka på bästa sätt bör smycket vara lagom långt. Tillräckligt långt för att luft skall komma till, men inte för långt eftersom smycket då sitter ivägen vid rörelse och hakar fast i kläderna.
Blomdahl Medicals navelsmycke löser detta problem. Du kan enkelt justera längden på ditt navelsmycke genom att flytta smyckesdelen längs med staven. Det innebär att navelsmycket alltid har rätt längd!

Navelsmycke för bästa läkning
 
Byt navelsmycke redan efter två veckor!

Byt navelsmycke redan efter två veckor!

För bästa läkning skall smyckesstaven sitta i så länge som möjligt. Med Blomdahl Medical Navel Piercing kan du byta själva smyckesdelen utan att ta ut staven. I Blomdahl Caring Jewellery finns många olika färger på navelsmycken. Det är fritt fram att matcha ditt navelsmycke till olika färger på kläderna redan efter två veckor*.

*Givetvis förutsatt att du tvättar händerna och navelsmycket mycket noggrant och är mycket försiktig vid borttagande och applicering av smyckeskulan.

 

Skötselråd

När du har tagit hål med Blomdahl Medical Ear Piercing
skall du alltid få ett skriftligt skötselråd som vi har tagit fram tillsammans med våra medicinska rådgivare. De tre nyckel-
orden för problemfri läkning är RENT, TORRT & LUFTIGT.

Klicka här för att hämta hem skötselrådet för ear piercing

Ditt skriftliga skötselråd
Ditt skriftliga skötselråd
 

Rengöring av det nytagna hålet

Rengöring av piercingen skall ske två gånger om dagen. Använd flytande tvål och rent rinnande vatten en gång om dagen, t ex i samband med dusch. Skölj därefter rikligt med rinnande vatten och torka med kleenex eller tops.
Kompletterande rengöring sker lämpligen med Blomdahl Nose & Navel Care rengöringsservetter. Blomdahl Nose & Navel Care rengöringsservetter finns att köpa där du tar hål.

Rengöring av det nytagna hålet
Nose & Navel Care rengöringsservetter – finns att köpa där du tar hål.
 

Navel Protector & Navel Skin – plåster som skyddar

Första tiden efter det att du har tagit hål i naveln skall du vara försiktig så att du inte skadar ditt nytagna hål. För att underlätta finns det Blomdahl Navel Protector, som är ett luftigt skyddsplåster att använda för att täcka och skydda piercingen, då det finns risk att du kan skada den på något sätt.
När du är fysiskt aktiv, t ex vid träning och bad, rekommenderar vi att du täcker piercingen med Blomdahl Navel Skin, ett vattentätt plåster som hindrar bakterier att komma in i det nytagna hålet.

Blomdahl Navel Protector och Blomdahl Navel Skin finns att köpa där du tar hål.