Nickelallergi – så undviker man det

Ingen föds med nickelallergi. Nickelallergi är en kontaktallergi som kan utvecklas genom kontinuerlig kontakt med nickelhaltiga föremål, t. ex. blixtlås, knappar, mynt och smycken.

Kliniska studier runt om i världen har visat att öronhåltagning och bärandet av örhängen är en kraftigt bidragande orsak till det ökande antalet nickelallergiker. Dessa studier berättar också om att så många som 10-30% av alla kvinnor är drabbade.

Så här ser nickelallergi ut!
Så här ser nickelallergi ut!
 
Har du en gång utvecklat nickelallergi finns det inget botemedel. Det enda sättet att undvika nickelallergi är att undvika all kontakt med nickelhaltiga metaller. Detta kan naturligtvis vara väldigt svårt eftersom alla metaller, även guld och silver, kan innehålla nickel, främst i form av föroreningar. Därför finns det heller inga metallörhängen som är helt nickelfria.

Du kan minska risken för nickelallergi i samband med öronhåltagning genom att fråga efter Blomdahl Medical Ear Piercing. Då vet du att du får håltagningsörhängen i medicinska, hudvänliga material, såsom Medical Plastic, Natural Titanium, Golden Titanium och Silver Titanium.

Om du redan har hål i öronen rekommenderar vi Blomdahl Caring Jewellery – riktigt hudvänliga örhängen i ren medicinsk titan, utvecklade i samråd med hudläkare. Finns också av Medicinsk Plast.

Infektioner och öronhåltagning

Det finns huvudsakligen två typer av infektioner som kan överföras genom öronhåltagning:

Bakteriella infektioner

Bakterier finns på icke-sterila håltagningsinstrument och naturligtvis på händer. Om du rör vid dina nytagna hål i öronen, utan att först tvätta händerna, riskerar du att infektera hålen med bakterier. Bakteriella infektioner kan botas med antibiotika.

Hur blodvirus och bakterier kan överföras via traditionella instrument för öronhåltagning
Hur blodvirus och bakterier kan överföras via traditionella instrument för öronhåltagning
 

Virusinfektioner

Blodvirus som Hepatit B och HIV kan överföras genom öronhåltagning, om du tar hål i öronen med gamla omoderna pistoler. På sådana instrument har den del som kommer i kontakt med ditt öra tidigare kommit i kontakt med många andra personers öron. Även om instrumentet rengörs med 70-procentig alkohollösning kan Hepatit-virus finnas kvar. Det kan överleva på ett instrument i mer än en vecka, och det kan finnas rester av blod som inte är synliga för blotta ögat.

I Blomdahl Medical Ear Piercing har den främre delen av den gamla omoderna pistolen ersatts av en steril, inkapslad engångskassett – se Bästa hygien. Denna kassett gör överföring av infektioner i det närmaste omöjlig.

 

Referenser:

”Hepatit kan överleva i torkad form på ett instrument i mer än en vecka”
Judy M. Heeg, Deborah A. Coleman: Registered Nurse, April 1992

”Infektioner kan överföras utan synliga blodrester på instrumentet”
Från brittiska ”Guide to Hygienic Skin Piercing” 1983

”70-procentiga alkohollösningar oskadliggör inte hepatit-virus”
Carl J. Johnson et al: JAMA, March 11, 1974, Vol 227, No 10; 1165

”Överföring av HIV är också möjlig, i synnerhet när samma öronhåltagningsinstrument används till flera kunder.”
John George, Marion White: The Practitioner, Mars 1989

”Det finns ett klart samband mellan öronhåltagning och utveckling av nickelallergi”
B. Larsson-Stymne & L. Widström: Contact Dermatitis 1985 – 13:289-293

”Ingen föds med nickelallergi, det är något man utvecklar genom kort- eller långvarig kontakt med nickelhaltiga material. Nickelhaltiga håltagningsnålar är särskilt farliga. Kirurgiskt stål innehåller också nickel – även om det är belagt med guld eller silver.”
L. Widström, MD, Överläkare vid Hudkliniken i Eskilstuna, Sverige.

”Dermatit på händerna uppstår hos upp till 50% av nickelkänsliga kvinnor och är ibland så allvarlig att den drabbade under en lång period varken kan arbeta eller fungera i vardagen.“
A.J.G. McDonagh, A.L. Wright, M.J. Cork & D.J. Gawkrodger: British Journal of Dermatology, 1992 – 126:16-18.

”Våra data indikerar att öronhåltagning är en riskfaktor för överkänslighet inte bara mot nickel, utan också mot guld. Guld var den näst vanligaste metall-allergenen, efter nickel, i försöksgruppen med hål i öronen.”
T. Nakada, M. Iuima, H. Nakayama, H.I. Maibach: Contact Dermatitis 1997-36:233-236.